Add Listing

Tuyển dụng Trưởng Phòng Tài Chính – Kế Toán – Quận 12 – Công ty TNHH sản xuất thương mại Hồng Phúc

 • Đã xem - 104
Ngày hết hạn
2022-01-15 14:11:47

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, quyết toán.
 • Thiết lập và hoàn thiện các quy chế, quy định trong quản lý nghiệp vụ tài chính và kế toán
 • Tổ chức việc lập và thực hiện các kế hoạch tài chính của Công ty: lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
 • Tổ chức và giám sát việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định, bảo mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
 • Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp lý và hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
 • Kiểm tra việc lập và nộp báo cáo thuế theo các quy định thuế hiện hành.
 • Quản lý các rủi ro thuế và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời.
 • Thường xuyên kiểm tra phần hành chính kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (biểu mẫu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của Bộ Tài Chính).
 • Báo cáo, phân tích, đánh giá quản trị nội bộ.
 • Tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty.
 • Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng.
 • Làm việc tại: 230 Nguyễn Văn Đậu, phường 11 , Quận Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , Viet Nam

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm ở công ty sản xuất thương mại
 • Am hiểu về quy định, chính sách của cơ quan Thuế/Cơ quan Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Công ty. Cập nhật kịp thời, tìm hiểu thêm các chính sách quy định về Thuế có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Có kỹ năng quản lý: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên. Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc. Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng.
0
0