Add Listing

Tuyển dụng Trưởng Phòng Phân Phối – Công Ty Cổ Phần DTP

 • Đã xem - 87
Ngày hết hạn
2022-01-31 16:14:18

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
 • Tham quan, nghỉ mát hằng năm
 • Cơ hội thăng tiến trong công việc
 • Hưởng lương, chế độ, phúc lợi theo chính sách của công ty
 • Được xem xét đề cử đi học các lớp quản lý chuyên môn như: quản lý cấp trung, CCO, Keiuijuku,…
 • Được đi du lịch nước ngoài theo chính sách dành cho cấp quản lý.
 • Có cơ hội được phát triển lên những vị trí cao hơn trong Cty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý, dẫn dắt Phòng hoàn thành mục tiêu của phòng và mục tiêu chung của Cty.
 • Phối hợp với Phòng HC-NS lập Mô tả công việc và KPI tháng cho phòng và từng nhân viên, triển khai thực hiện, tổng kết báo cáo cấp trên theo from mẫu và chính sách chung đã được phê duyệt.
 • Soạn tài liệu liên quan đến sản phẩm, kỹ năng bán hàng / chăm sóc khách hàng trình Phòng HC-NS và BGĐ thẩm duyệt; Triển khai đào tạo và đánh giá rút kinh nghiệm sau đào tạo
 • Lập kế hoạch kinh doanh Tháng, Quý, Năm trình BGĐ thẩm duyệt; Triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ nhân viên để đạt được mục tiêu.
 • Lập kế hoạch kinh doanh Tháng, Quý, Năm trình BGĐ thẩm duyệt; Triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ nhân viên để đạt được mục tiêu.
 • Nắm bắt và báo cáo diễn biến của thị trường, đối thủ và đề xuất các giải pháp đối ứng với Phòng Marketing và TGĐ.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan, chủ động xây dựng, cải tiến quy trình, quy định, quy chế của cty.
 • Cùng với cán bộ, nhân viên toàn công ty tham gia ngăn chặn, phòng chống những hành vi / nguy cơ có thể gây thiệt hại về tài sản, uy tín của cty, của đồng nghiệp hay vi phạm pháp luật.
 • Tổng kết, đề xuất giải pháp & báo cáo:
 • Kết quả thực hiện KPI của bộ phận và từng nhân viên trong phòng cho Phòng HC-NS & TGĐ.
 • Kế hoạch và kết quả kinh doanh cho TGĐ.
 • Diễn biến của thị trường / đối thủ cạnh tranh cho Phòng Marketing và TGĐ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Nam/Nữ Tuổi từ 28 – 45
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, QTKD, Marketing
 • Phân tích tốt mô hình Canvas, SWOT, PEST, STP,…; Thực học CCO, quản lý cấp trung,…
 • ≥ 5 năm kinh nghiệm làm việc và ≥ 2 năm quản lý phòng kinh doanh
 • Người đã từng làm trong lĩnh vực phân phối sản phẩm IT, máy văn phòng
0
0