Add Listing

Tuyển dụng Quản lý Sản xuất – Uwc Precision Engineering Co.,ltd

 • Đã xem - 115
Ngày hết hạn
2022-02-05 20:13:56

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • MÔ TẢ
  • Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn.
  • Hoạch định, dự báo nhu cầu nhân lực của nhà máy.
  • Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong phạm vi, thẩm quyền được giao.
  • Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy.
  • Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn ISO phù hợp với thực tế công việc của nhà máy.
  • Đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất của nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm.
  • Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc Công ty định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
  • Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc
 • TRÁCH NHIỆM
  • Tuân thủ đầy đủ nội quy, an toàn lao động, quy trình, quy định hiện hành của công ty về hoạt động
  • Vận hành, sản xuất, chất lượng sản phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, luật lao động.
  • Lập, triển khai và kiểm soát các kế hoạch sản xuất để chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khách hàng và quy định của công ty.
  • Phê duyệt các quy trình, quy định, chuẩn mực, yêu cầu về quy trình sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm,… đáp ứng yêu cầu khách hàng và các bên quan tâm khác.
  • Tổ chức chuẩn bị ứng phó các cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn của khách hàng, tổ chức chứng nhận.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Ưu tiên Nam
 • Tối thiểu có bằng Đại học hoặc có kinh nghiệm ít nhất 5 năm vị trí trưởng phòng sản xuất
 • Có khả năng phân tích và đề xuất các giải pháp tốt nhất cho Công ty.
 • Thành thạo Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa

Thông tin tham khảo

Sài Gòn việc làm quản lý sản xuất đang tuyển dụng ở quận Thủ Đức. Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan việc làm quản lý sản xuất tại Sài Gòn. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

0
0