Add Listing

Tuyển dụng nhân viên ISO – Uwc Precision Engineering Co.,ltd

 • Đã xem - 96
Ngày hết hạn
2022-01-31 15:04:20

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • MÔ TẢ
  • Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu ISO nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của Công ty.
  • Cập nhật, cải tiến các quy trình, quy chế, mẫu biểu liên quan đến các Phòng ban và hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
  • Giám sát việc áp dụng hệ thống của các phòng ban.
  • Thực hiện, theo dõi quá trình đánh giá nội bộ trong toàn công ty.
  • Nhận các báo cáo không phù hợp của hệ thống
  • Theo dõi tính hiệu quả của các hoạt động khắc phục hoặc hoạt động phòng ngừa.
  • Ghi biên bản các buổi họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng thường kỳ của lãnh đạo trong công ty.
  • Báo cáo việc ban hành, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đến Giám đốc.
  • Hỗ trợ các phòng ban chỉnh sửa các tài liệu ISO.
  • Thiết lập, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015
  • Làm Job Checklist báo cáo công việc đã làm, kế hoạch công việc cho tuần tới.
  • Triển khai các yêu cầu khác từ Ban Giám Đốc.
 • TRÁCH NHIỆM
  • Tổng hợp, báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng cho BGĐ.
  • Phối hợp với bộ phận sản xuất ban hành các quy định về An toàn
  • Trang bị bảo hộ lao động phù hợp, giám sát việc áp dụng.
  • Báo cáo với cơ quan nhà nước các vấn đề liên quan tới An toàn, Môi trường.
 • QUYỀN HẠN
  • Kiểm tra các hoạt động của hệ thống trong phạm vi được giao khi phát hiện có vấn đề phát sinh sự không phù hợp.
  • Tham gia vào các cuộc họp xem xét của lãnh đạo nhằm đưa ra các kiến nghị cải tiến.
  • Đề xuất những thay đổi đối với các quá trình của Hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý.
  • Tổ chức các cuộc họp đột xuất, định kỳ về các vấn đề liên quan đến sản phẩm không phù hợp và An toàn.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành
  • Quản lý Chất lượng,
  • Quản lý Nhân sự
  • Và các chuyên ngành có liên quan
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Am hiểu và nắm vững tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2015 và một số tiêu chuẩn khác.

Thông tin tham khảo

Sài Gòn việc làm ISO đang tuyển dụng ở quận Thủ Đức. Nếu bạn đang tìm việc làm liên quan việc làm ISO tại Sài Gòn. Việc làm Sài Gòn Ơi giới thiệu đến bạn cơ hội việc làm này. Địa chỉ liên hệ được đặt ở phần thông tin. Chúc bạn sớm gặp được cơ hội.

0
0