Add Listing

Tuyển Dụng Nhân Viên ISO & EHS – Công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên

 • Đã xem - 119
Ngày hết hạn
2022-01-15 11:58:53

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chuẩn bị các thủ tục, hướng dẫn công việc, biểu mẫu tuân thủ Môi trường chất lượng tổng hợp hệ thống quản lý.
 • Lập kế hoạch, phân công và hướng dẫn các bộ phận khác trong việc chuẩn bị tài liệu ISO.
 • Lập kế hoạch đào tạo và tài liệu ISO đào tạo cho tất cả nhân viên cũng như áp dụng tài liệu ISO trong hoạt động thế hệ.
 • Lập kế hoạch và tham gia đánh giá hàng năm về Chứng nhận Cơ quan Bên ngoài.
 • Hướng dẫn và chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cho các cuộc kiểm toán của Khách hàng (Khách hàng tin tức và khách hàng hiện tại)
 • Xem xét phiếu kiểm tra Audit của khách hàng để phân công nhiệm vụ cho tất cả các bộ phận trong công ty.
 • Làm việc với các bộ phận khác để thu thập và gửi các hành động khắc phục cho Khách hàng.
 • Kiểm soát và hướng dẫn nhóm đánh giá viên nội bộ ISO thực hiện các cuộc Đánh giá nội bộ
 • Thực hiện các báo cáo kiểm toán nội bộ và theo dõi các hành động khắc phục.
 • Thu thập dữ liệu và hỗ trợ Lãnh đạo cao nhất thực hiện Đánh giá Quản lý hàng năm.
 • Nhắc nhở và thúc đẩy các bộ phận liên quan tuân thủ các quy trình, hướng dẫn công việc, các quy định,… trong hệ thống.
 • Hỗ trợ bộ phận EHS trong việc chuẩn bị tài liệu Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) và kiểm soát tài liệu ISO của EMS cũng như Hệ thống Quản lý An toàn.
 • Hỗ trợ bộ phận QC & QA xem xét tài liệu và báo cáo ISO.
 • Tham gia cuộc họp Chất lượng giữa bộ phận QC & QA và Sản xuất.
 • Tham gia đội 5S tuần tra an toàn, môi trường, 5S.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt Nghiệp: Đại Học có thể giao tiếp tiếng anh
 • Máy tính: Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point.
 • Kinh nghiệm: 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ISO (ISO 9001: 2015, ISO14001: 2015), EHS.
 • Kỹ năng: Đào tạo, làm việc nhóm, phối hợp.
0
0