Add Listing

Tuyển dụng Kỹ sư QS (Giá) – Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

 • Đã xem - 154
Ngày hết hạn
2022-01-30 20:34:44

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập báo giá dự thầu
 • Tập hợp dữ liệu giá Nhân công theo các dự án đã và đang thực hiện
 • Chủ trì và kết hợp với Phòng vật tư lấy báo giá vật tư, thầu phụ
 • Xây dựng định mức các công việc, lập báo giá dự thầu trên phần mềm Hệ thống dự toán – ngân sách APG
 • Lập danh mục vật tư cho báo giá dự thầu
 • Giải trình, làm rõ các đơn giá dự thầu với các bộ phận liên quan nếu có yêu cầu
 • Theo dõi hồ sơ trúng thầu
  • Tập hợp, bàn giao thông tin giá dự thầu các dự án trúng thầu
 • Lưu trữ hồ sơ
  • Lưu trữ, phân tích thông tin giá các dự án đã tham gia dự thầu
 • Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng / Kinh tế xây dựng
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm pháp, giải quyết xung đột tốt.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
0
0