Add Listing

Tuyển dụng kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

 • Đã xem - 29
Ngày hết hạn
2022-01-30 20:44:45

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tổ chức công tác Tài chính – Kế toán và bộ máy Kế toán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến cho phù hợp với sự phát triển của Công ty theo từng thời kỳ.
 • Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế thường xuyên, nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.
 • Phát hiện những lãng phí và thiệt hại đã xảy ra, những việc làm không hiệu quả đề xuất biện pháp khắc phục, đảm bảo kết quả doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng.
 • Thông qua công tác Tài chính – Kế toán, nghiêm cứu cải tiến qui trình nhằm khai thác và nâng cao hiệu quả nguồn vốn.
 • Theo dõi lợi nhuận và chi phí, điều phối, củng cố, đánh giá dữ liệu tài chính – kế toán và có phân tích chi tiết.
 • Lập kế hoạch dự chi các chi phí trong tháng, quý, năm của các công trình, công ty. Theo sát và đảm bảo kế hoạch cũng như chiến lược tài chính đã đề ra.
 • Quản lý và kiểm soát, đảm bảo tính an toàn cho các khoản công nợ phải thu của tất cả các công trình, phòng ban.
 • Tham mưu cho ban giám đốc trong việc xây dựng và thiết lập các thanh công cụ, quy định, quy trình nhằm kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro về tài chính.
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các Ngân hàng và các cơ quan nhà nước có liên quan.
 • Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ tài sản, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ để thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải trả.
 • Phản ánh chính xác kịp thời, đúng tiến độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.
 • Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán theo chế độ hiện hành.
 • Đảm bảo minh bạch trong mọi báo cáo.
 • Đưa ra giải pháp trong việc thu hồi các khoản nợ khó đòi và các khoản thiệt hại khác.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban giám đốc, Hội đồng thành viên về các tham mưu Tài chính – Kế toán, đảm bảo các hoạt động tài chính của công ty được vận hành theo hàng lang pháp lý.
 • Phối hợp và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các khối khác trong quá trình tác nghiệp nhằm đạt mục tiêu chung.
 • Tuân thủ mọi quy định, quy trình về quản trị nội bộ trong công ty.
 • Kiểm tra chứng từ, hạch toán hàng ngày của nhân viên.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty.
 • Quản lý và đảm bảo hiệu suất làm việc của các nhân sự thuộc Phòng tài chính – kế toán, giảm thiểu chi phí nhân công của khối do mình quản lý.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho nhân viên thuộc bộ phận quản lý.
 • Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên dưới quyền, đề xuất khen thưởng, xử phạt theo quy định.
 • Phổ biến các nội quy, chính sách do công ty ban hành đến nhân viên thuộc bộ phận quản lý, giám sát, kiểm tra nhân viên thực hiện.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán
 • Có khả năng tổng hợp số liệu.
 • Nắm vững, hiểu biết chuyên sâu về hạch toán kế toán.
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Khả năng thương lượng và giải quyết vấn đề tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán trưởng 3 năm trở lên tại các công ty xây dựng.
0
0