Add Listing

Tuyển dụng Giám sát An toàn – Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

 • Đã xem - 111
Ngày hết hạn
2022-01-30 10:52:56

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Công tác HSE:
  • Kiểm soát việc tuân thủ an toàn lao động của NTP, NCC, ĐTC/ nhóm khoán theo quy định đã ban hành và theo biện pháp thi công đã được phê duyệt
  • Tổ chức cuộc họp giao ban tuần với BCH/NTP/ĐTC
  • Tổ chức họp phân tích an toàn công việc (JSA), đánh giá rủi ro và nhận diện mối nguy, thống nhất biện pháp thi công an toàn trước khi tiến hành công việc
  • Tổ chức huấn luyện sinh hoạt an toàn hằng tuần trên công trường
  • Tổ chức huấn luyện đầu vào cho công nhân mới và cấp thẻ ra vào cổng
  • Tổ chức sitewalk và huấn luyện an toàn cho nhân viên BCH
  • Tổ chức và thực hiện điều tra các sự cố, tai nạn lao động
  • Kiểm soát lưu trữ hồ sơ pháp lý dự án, lưu trữ hồ sơ HSE theo hệ thống và Nhật ký ATLĐ
  • Phạt và đình chỉ công việc đối với NTP/NCC/ĐTC khi thi công ở mức độ rủi ro nghiêm trọng tại dự án
  • Tham mưu BCH các biện pháp an toàn trong thi công
  • Quản lý an ninh và an toàn PCCC trên công trường
 • Báo cáo:
  • Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và đánh giá thực hiện tuân thủ ATLĐ của BCHCT tại dự án.
  • Lập báo cáo và báo cáo tuần/ tháng lên cấp trên. Báo cáo khắc phục an toàn sau khi Audit
 • Đối tác công ty: Phối hợp chính quyền địa phương cơ quan ban ngành

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động, Xây dựng hoặc các ngành liên quan
 • Có chứng chỉ đào tạo vệ sinh an toàn lao động
 • Có 2 năm kinh nghiệm trở lên
 • Ưu tiên ứng viên có thể đi công trình tỉnh
0
0