Add Listing

Các địa điểm hỗ trợ tại Sài Gòn

Trung tâm y tế

Sài Gòn ơi sẽ tổng hợp thông tin y tế, bao gồm: hỗ trợ thuốc, oxy, nhận chữa trị và cấp cứu kịp thời những ca F0, xe cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ miễn phí.

Hiển thị tất cả 2 kết quả