Add Listing

Các địa điểm hỗ trợ tại Sài Gòn

Nhu yếu phẩm

Sài Gòn ơi sẽ tập hợp những địa điểm hỗ trợ về nhu yếu phẩm cho người dân Sài Gòn. Ví như gạo, suất cơm miễn phí, dầu ăn, nước mắm,… Các túi an sinh nhu yếu phẩm kịp thời trong thời kì dịch bệnh Covid-19.

Hiển thị 1–16 của 26 kết quả