Add Listing

Hỗ trợ: Hướng dẫn bệnh nhân Covid-19 xin giấy nghỉ ốm để hưởng BHXH

Tại Công văn 2989/BHXH-CSXH, người lao động điều trị Covid-19 sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Khi người bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc điều trị tối đa là 30 ngày.

Hướng dẫn bệnh nhân Covid-19 xin giấy nghỉ ốm để hưởng BHXH

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện, Viện. Có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các Bộ, ngành, các bệnh viện trường Đại học, Ban chính sách xã hội – BHXH Việt Nam. Công văn về vấn đề cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covi-19.

Theo đó, hỗ trợ người lao động là bệnh nhân điều trị ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT. 

Cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện đúng quy định. Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị triển khai thực hiện các nội dung sau:

  • Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc để người lao động hưởng hỗ trợ BHXH trong thời gian điều trị Covid-19. Phải thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT.
  • Với một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày.

Với những trường hợp người bệnh nghỉ dài hơn 30 ngày: Khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp. Người bệnh phải thực hiện tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Riêng đối với trường hợp hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định do các cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp. Ban Chính sách xã hội – BHXH Việt Nam sẽ phối hợp chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ BHXH theo đúng các quy định.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xem thêm: Người lao động cần chuẩn bị gì để nhanh chóng nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN?

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.