Add Listing

5 đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19 từ 1- 3,7 triệu 

Ngày 14 tháng 10 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Theo đó, có năm đối tượng được bổ sung hỗ trợ Covid-19.

5 đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19
Ảnh: Trao tiền hỗ trợ cho người dân

Tìm hiểu về 5 đối tượng được nhận hỗ trợ bổ sung

Người tạm hoãn nghỉ việc

Người tạm hoãn nghỉ không lương từ 15 ngày trở lên. Thời gian tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đồng thời người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: 

 • Người không thể đến cơ quan làm việc do đang điều trị Covid-19, cách ly và trong các khu phong tỏa. 
 • Phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch do yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 • Có trụ sở và các nơi làm việc liên quan trên địa bàn đang thực hiện nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 • Thực hiện các bố trí lao động để phù hợp với sản xuất và phòng chống dịch.
Tìm hiểu về 5 đối tượng được nhận hỗ trợ bổ sung
Ảnh: Đối tượng nhận hỗ trợ người lao động

Mức hỗ trợ của các đối tượng như sau:

 • Hỗ trợ là 1,855 triệu/người từ 15 ngày liên tục đến dưới một tháng được hưởng.
 • Hỗ trợ là 3,710 triệu/người từ một tháng trở lên.

Xem thêm: Đăng ký hỗ trợ túi an sinh và tiền điện, nước

Người lao động bị ngừng việc nhận hỗ trợ Covid-19

Người lao bị ngừng làm việc từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đồng thời người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: 

 • Người không thể đến cơ quan làm việc do đang điều trị Covid-19, cách ly và trong các khu phong tỏa.
 • Phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch do yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 • Có trụ sở và các nơi làm việc liên quan trên địa bàn đang thực hiện nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 • Thực hiện các bố trí lao động để phù hợp với sản xuất và phòng chống dịch.
Người lao động bị ngừng việc
Ảnh: Đối tượng nhận hỗ trợ người lao động

Mức tiền của đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19 này là 1 triệu/người. 

Người lao động chấm dứt hợp đồng

Người lao động chấm dứt hợp đồng. Thời gian tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ thời gian nhận trợ thất nghiệp. Đồng thời người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: 

 • Người không thể đến cơ quan làm việc do đang điều trị Covid-19, cách ly và trong các khu phong tỏa. 
 • Phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch do yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 • Có trụ sở và các nơi làm việc liên quan trên địa bàn đang thực hiện nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
 • Thực hiện các bố trí lao động để phù hợp với sản xuất và phòng chống dịch.

Mức tiền của đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19 này là 3,7 triệu/người.

Người bán hàng rong, quà vặt và các hộ kinh doanh

Đối tượng này bao gồm:

 • Với hộ kinh doanh phải có giấy phép đăng ký và có tên trong danh bạ cơ quan thuế.
 • Các hộ sản xuất kinh doanh, nông, lâm, ngư, nghiệp và làm muối.
 • Người bán hàng rong, buôn bán lưu động, thời vụ thuộc dịch vụ thu nhập thấp không cần đăng ký hộ kinh doanh.
Người bán hàng rong, quà vặt và các hộ kinh doanh
Ảnh: Đối tượng người bán hàng rong

Yêu cầu đối với các đối tượng này là: 

 • Phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch do yêu cầu của cơ quan nhà nước từ 15 ngày trở lên.
 • Địa điểm kinh doanh nằm trong khu vực Chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Mức tiền của đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19 này là 3 triệu/hộ.

Người cao tuổi và người khuyết tật nhận hỗ trợ Covid-19

Người cao tuổi và người khuyết tật
Ảnh: Đối tượng hỗ trợ người cao tuổi

Theo đó, người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng  phải:

 • Điều trị nhiễm COVID-19 (F0).
 • Cách ly y tế theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (F1).

Hỗ trợ người có thời gian cách ly điều trị từ 24 tháng 07 năm 2021 đến hết năm 2021.

Mức tiền của đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19 này là 1 triệu/người.

Trên đây là các đối tượng được nhận bổ sung hỗ trợ Covid-19 theo nghị quyết 126. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2021 nghị quyết 126 có hiệu lực.

0
0

Bình luận - 2

[…] Xem thêm: 5 đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19 từ 1- 3,7 triệu  […]

[…] Xem ngay: 5 đối tượng được bổ sung nhận hỗ trợ Covid-19 từ 1- 3,7 triệu  […]

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.