Add Listing
dịch Covid TP.HCM hôm nay 27/12

Sài Gòn ơi cập nhật tình hình dịch Covid TP.HCM hôm nay 27/12

Thêm 14.872 ca mắc covid-19 tại 59 địa phương trong ngày 27/12. TP.HCM tiếp tục giảm với 560 ca mắc mới, Hà Nội 9 ngày liên tục với nhiều nhất cả nước với 1.948 ca. Thông tin các ca mắc COVID-19 cập nhật ngày 27/12 Trong 24h qua, Hệ thống Quốc gia quản lý của …

dịch Covid TP.HCM hôm nay 26/12

Sài Gòn ơi cập nhật tình hình dịch Covid TP.HCM hôm nay 26/12

Thêm 15.15.218 ca mắc covid-19 tại 62 địa phương trong ngày 26/12. TP.HCM giảm với 544 ca mắc mới, Hà Nội 8 ngày liên tục với nhiều nhất cả nước với 1.910 ca. Thông tin các ca mắc COVID-19 cập nhật ngày 26/12 Trong 24h qua, Hệ thống Quốc gia quản lý của bộ Y …